Verze

Pro zobrazení podrobností klikněte na název verze

Swim Meet Manager 3.4
6. ledna 2024
 • New Doplněny bodové tabulky FINA 2023
 • New Přidán výchozí seznam diskvalifikací
 • New Možnost upravovat přihlášky v záložce rozlosování a výsledky
 • New Bodování jednotlivců - můžnost počítat body podle masters bodů
 • New Možnost tisku statistiky počtů umístění podle klubů
 • New Tisk výsledků podle klubu - přidána možnost tisku mezičasů
 • New Automatické ukládání rozložení prvků v okně
 • New Tisk programu disciplín - možnost volby půldne
 • New Tisk rozlosování - při jednosloupcovém rozvržení tisku je možnost tisknou celé názvy klubů
 • New Seznam rozhodčích - možnost nastavit klub
 • New Export do csv - program disciplín a rozlosování
 • Change Počítání času disciplín - při absenci přihlášeného času v rozplavbě se počítá čas nejpomalejší přihlášky
 • Bugfix Opraveno označování smazaných přihlášek
 • Bugfix Oprava zadávání hodnot startovného
Swim Meet Manager 3.3
15. ledna 2023
 • New Doplněny bodové tabulky FINA 2022
 • Change Export klubové listiny do excelu řadí závodníky podle rozplavba/dráha
 • Bugfix Lenex import - oprava načítání štafet
 • Bugfix Opraveno zařezení závodníka na dráhu přes kontextové menu
Swim Meet Manager 3.2
30. října 2022
 • New Možnost označit přihlášku jako zařazeného náhradníka a tisknout jejich souhrn
 • New Import startovní reakce z výsledků z quantumu
 • New Možnost kopírovat tiskovou šablonu v nastavení tisku
 • New Export umístění v kategoriích v Lenex souboru
 • Change Úprava generování id clubů pro štafety u exportu pro quantum
 • Bugfix Oprava xml hlavičky v lenex exportu
Swim Meet Manager 3.1
22. května 2022
 • New Checkbox pro nastavení závodníka mimo soutěž v přihláškách závodníka
 • New Možnost označit závodníka jako MS v importu přihlášek
 • New Import přihlášek - pokud nesedí název disciplíny zobrazí upozornění s možností volby akce
 • New Možnost přidat číslo stránky do nastavení tisku
 • New Tlačítko pro rychlé odeslání výsledků do IS
 • New Možnost tisku diskvalifikací po disciplínách
 • New Do formuláře O programu přidán odkaz na přehled licencí
 • New Přidána možnost vyhledání aktualizací v hlavním menu
 • New Přidány nové tabulky pro masters
 • New Možnost seřadit mezičasy pro zadávání výsledků dle vzdálenosti
 • Bugfix Opraveno zobrazení počtu závodníků v rozplavbě v záložce Rozlosování
 • Bugfix Opraveno dělení nulou v počítání FINA bodů
 • Bugfix Opravena chyba při načítání závodu pokud není připojení k internetu
 • Bugfix Opraveno pořadí tisku disciplín v některých případech
 • Bugfix Opraveno rozlosování závodníku z prioritizovaných klubů
 • Bugfix Oprava chyby při dvojkliku v některých seznamech
 • Hotfix 1 3.1.1.30
 • Bugfix Opraveno načítání přihlášek z txt souboru
 • Hotfix 1 3.1.2.31
 • Bugfix Opraveno kódování znaků u exportů
 • Bugfix Ares - opraveno nulování online času
Swim Meet Manager 3.0
28. listopadu 2021
 • New Tisk akreditačních karet závodníků
 • New Nový typ rozlosování do bloku, pro rozdělení disciplíny na pomalé a rychlé rozplavby
 • New Vytvořen instalátor aplikace
 • New Formulář pro načtení zálohy ze souboru
 • New Přidán náhled textu u placeholderů v nastavení tisku (možno vypnout v nastavení)
 • New Možnost vyhodnocování bodování jednotlivců podle součtu časů
 • New Do šablony tisku přidán název bodování pro tisk výsledků bodových tabulek
 • New Token pro import na IS se ukládá v aplikaci pro konkrétní závod
 • New Logování COM zpráv z Ares do csv
 • New Přidány masters tabulky 2018
 • New Nastavení tisku - u položek v šabloně přidána ikonka pro odstranění ze šablony
 • New Tlačítko pro hromadný výběr disciplín ve formuláři disciplíny
 • New U Lenex formátu se načítají I přihlášky štafet
 • New V nastavení aplikace se zobrazuje cesta k aktuálnímu závodu a cesta ke složce s konfigurací
 • New Možnost hromadně smazat všechny přihlášené kluby
 • New Přidáno tlačítko pro vymazání mezičasů vybrané přihlášky
 • New Online výslekdy - Horní lišta sjednocena do tmavého režimu
 • New Online výslekdy - Přidán režim zobrazení na celou obrazovku (F11)
 • Change Pročištění a zpřehlednění menu pro exporty
 • Bugfix Opraveno mizení dialogových formulářů při minimalizaci aplikace
 • Bugfix Opraveno mazání aktuálních tiskových šablon při importu z .spr
 • Bugfix Opravena podpora tučného písma v nastavení tisku
 • Bugfix Opraven formát řádku prvního závodníka ve štafetě u exportu do IS
 • Bugfix Opravena klávesová zkratka F1 pro zobrazení manuálu
 • Hotfix 1 3.0.1.16
 • New Indikace připojení omegy v hlavním okně
 • New Bodové tabulky FINA 2021
 • Bugfix Export počtu mezičasů pro Plav09
 • Bugfix Opravena chyba při počítání chybných FINA bodů
Swim Meet Manager 2.11
20. prosince 2020
 • New Tiskové šablony - při tisku je možné vybrat šablonu pro tisk
 • New Export výsledků přímo do IS
 • New Tisk účastnických listů - diplomy pro účastníky závodu
 • New Tisk diplomů pro bodové výkony jednotlivců
 • New Export do excelu - klubové startovní listiny podle disciplín
 • New Export výsledků disciplín podle kategorií do csv
 • New Možnost hromadných odhlášek pro závodníka nebo celý klub
 • New Quantum export - přidána možnost exportovat klub
 • Change Export výsledků pro IS do txt - do hlavičky přidáno PLM50
 • Change Export do excelu - optimalizace výkonu a není potřeba nainstalovaný MS Excel
 • Change Import přihlášek - disciplína se kontroluje podle zkratky pro export
 • Bugfix Export rozlosování pro Omegu - u přihlášek se exportuje přihlášený čas
 • Hotfix 1 2.11.0.1
 • New Přidány bodové tabulky FINA 2020
 • Bugfix Opraveno nastavení věkové kategorie podle ročníku narození
 • Hotfix 2 2.11.0.2
 • New Quantum export - možnost nahradit stát závodníka klubem
 • New Přidán papír A6 pro šablonu diplomu
 • Bugfix Opraveno duplikování obrázků v nastavení diplomu
 • Bugfix Odebrány odhlášené přihlášky z exportů do txt
 • Bugfix Opraveno rozlosování do 2 drah
Swim Meet Manager 2.10
10. dubna 2020
 • New Online výsledky - Nastavení sloupců se zachová i po uzavření aplikace
 • New Online výsledky - Možnost volby tmavého/světlého motivu
 • New Pro kluby přidána možnost prioritních přihlášek
 • New Možnost nastavit limit náhradníků pro tisk rozlosování na disciplíně i hromadně při tisku
 • New U tisku rozlosování pro dráhové rozhodčí přidána možnost tisknout pro vybrané dráhy
 • New Tisk výsledků - Možnost nastavit typ pořadí hromadně
 • New Po startu aplikace se volitelně zobrazí okno s novinkami z webu
 • New Upraven vzhled všech formulářů k tisku
 • New Přidány bodové tabulky FINA 2019
 • New Tisk diplomů - přidána možnost výběru pohlaví pro tisk podle ročníku narození
 • Change Online výsledky - Sloupec Pozice zarovnán na střed
 • Bugfix Opraveno načítání manuálně zadaných časů z OSM6
 • Bugfix Opraven import rozhodčích z csv
 • Bugfix Opraveno zobrazení štafet v nastavení bodování družstev
 • Bugfix Záložka bodování - Opraveno rozložení obrazovky
Swim Meet Manager 2.9
23. října 2019
 • New Přidána možnost načtení rekordů z csv souboru
 • New Nové okno s rozšířenými možnostmi tisku diplomů
 • New Probíhající export do excelu je možné přerušit zavřením okna
 • New Do nastavení programu přidána možnost, aby se při změně pořadí rozplaveb neměnila jejích čísla
 • New Okno s online výsledky - Po doplavání závodníků se rozplavba seřazuje podle pořadí
 • New Umístění časomíry se pro online výsledky dopočítává automaticky podle nastavení mezičasů na disciplíně
 • New Přidána možnost manuálně vygenerovat .dat soubory s výsledky vybrané disciplíny nebo rozplavby
 • New Přidána možnost nastavení zobrazování okna pro online výsledky na popředí
 • Change Nastaveny čitelné názvy PDF souborů při náhledu tisku
 • Change Příjmení závodníka se tiskne vždy velkými písmeny
 • Change Možnost zadat přihlášky štafet bez závodníků
 • Bugfix Opraveno zamrzání aplikace ve funkci odstranění náhradníků
 • Bugfix Před ukončením programu se čeká na uložení závodu pokud právě probíhá
 • Bugfix Při načítání odhlášek z txt se přihlášky nemažou, ale nastavují na odhlášené
 • Bugfix Opraveno pomalé načítání přihlášek z txt souboru
 • Bugfix Opraveno zobrazování pořadí disciplín v některých oknech
 • Bugfix Tisk rekordů - rok zaplavání se tiskne místo ročníku narození
 • Hotfix 1 2.9.0.1
 • Bugfix Opraveno načítání časů ze SwimTime
 • Bugfix Opraveno seřazení závodníků pro SwimTime
 • Hotfix 2 2.9.0.2
 • Bugfix Opraveno načítání přihlášek k finálovým disciplínám
 • Bugfix Opravena možnost manuálně zrušit kvalifikaci do finále
 • Bugfix Opraveno načítání odhlášek v disciplínách se stejným číslem
 • Bugfix Opravena chyba při načítání přihlášek závodníků bez čísla registrace
Swim Meet Manager 2.8
22. dubna 2019
 • New Do limitu pro přihlášky do disciplíny přidána možnost rozlosovat kategorie do rozplaveb. Pouze pro normální rozlosování
 • New Přidána možnost odhlášení přihlášky bez jejího smazání
 • New Možnost manuálně nastavit číslo rozplavby
 • New Editace disciplíny dvojklikem
 • New Při přímém tisku se posílá výstup přímo na tiskárnu
 • New Přidány bodové tabulky FINA 2018
 • Change Upgrade na novější verzi .NET Framework 4.6.2
 • Change Načtení odhlášek z txt z webu neprovádí smazání ale odhlášení přihlášek
 • Change Okno s online výsledky předěláno na tmavý motiv pro lepší čtení
 • Change Odstraněna funkce pro rozlosování kategorie pouze do finále A
 • Change Netisknou se přihlášky a výsledky prázdných klubů
 • Bugfix Opraveno zarovnání tisku dvou textů vedle sebe
 • Bugfix Opravena možnost změny klubu závodníka
 • Bugfix Opraveno "zmenšování" dialogových oken
 • Bugfix Opraveno zobrazování kategorí u štafet
 • Bugfix Lenex - Opraveno načítání finálových disciplín
 • Bugfix Opraveno zaokrouhlování FINA bodů
 • Bugfix Opraven tisk masters bodů na diplomech
Swim Meet Manager 2.7
27. října 2018
 • New Přidána možnost přímého tisku PDF na zvolenou tiskárnu z formuláře tisku
 • New Kategorie podle věku - možno použít pro věkové součty u štafet masters závodů
 • New Nový formát pro uložení/načtení celého nastavení tisku do/ze souboru
 • New Nový export pro web IS ČSPS
 • New Možnost importovat číselník klubů z formátu IS ČSPS
 • New Import odhlášek závodníků z formátu IS ČSPS
 • New Načítání online výsledků ze SwimTime ze sériového portu
 • New Lenex - Export/import disciplín pro ploutvové plavání
 • Change Upraven formát .cxt souboru
 • Change Ukládání do .cpt souboru již není možné
 • Change Počítání startovného - nepřijatí závodníci se počítají pouze pokud není použita volba "Pouze přijaté"
 • Change Pro nepodporované Windows (XP, Vista a 8.0) se zobrazí upozornění na konec podpory (nebude možné update na další verzi)
 • Bugfix Opraveno nastavení velikosti panelů na hlavních záložkách při změně DPI
 • Bugfix Opraveno načítání přihlášek z txt podle jména, ročníku a klubu závodníka
 • Bugfix U tisku diplomů štafet opravena možnost tisknout jména závodníků
 • Bugfix Opraveno ukládání nastavení tisku u disciplín
 • Bugfix Tisk výsledků klubu - opraveno seřazení klubů podle názvu
 • Bugfix Export na web - opraveno nastavení ID závodu v hlavičce
 • Bugfix Export na web - opraveno exportování neodplavaných disciplín
 • Bugfix Bodování jednotlivci - opraveno počítání bodů při nastavení omezení disciplín a počtu výkonů
 • Hotfix 1 2.7.0.1
 • Bugfix Opravena chyba načítání ID závodníků z nového formátu .cxt
 • Hotfix 2 2.7.0.2
 • Bugfix Opravena validace ročníku při vytváření kategorie
 • Bugfix Opraven výběr plaveckých způsobů při zadávání nových disciplín
 • Bugfix Opraveno ruční zadávání mezičasů
 • Bugfix Opraveno počítání orientačních mezičasů podle nastavení disciplíny
 • Hotfix 3 2.7.0.3
 • Bugfix Při importu z Lenex je možné načítat i kluby bez zadané zkratky
 • Bugfix Tisk do PDF - text se tiskne přes obrázky
 • Bugfix Formulář disciplíny - Opraveno automatické nastavování názvu disciplíny při editaci
 • Bugfix Online načítání výsledků - nenačítají se chybné mezičasy
 • Bugfix Export do .txt pro omegu - opraven formát souboru
 • Bugfix Formulář disciplíny - opraveno nastavení zdrojové disciplíny u semifinále/finále
 • Bugfix Bodování FINA2015 - Opraveno bodování na 100m M ženy
 • Bugfix Opraveno načítání FINA tabulek ze souboru
 • Bugfix Opraveno pořadí kurzoru na formulářích pro přidání kategorie, půldne, klubu a závodníka
Swim Meet Manager 2.6
30. dubna 2018
 • New Nové nastavení tisku
 • New Podlední nastavení tisku u výsledků a rozlosování se ukládá do paměti
 • New Upraven vzhled okna pro zobrazení okna s online výsledky
 • New Export výsledků klubů do excelu
 • Change Tisk nově generuje pouze PDF
 • Change Ruční měření se zaznamenává na setiny
 • Change U masters závodů se výsledky řadí podle masters bodů
 • Change Upraveny omezení pro DEMO verzi
 • Change Formulář pro tisk přihlášek - v seznamu klubů se zobrazí všechny kluby kde jsou nějací závodníci
 • Bugfix Opraven tisk mezičasů výsledků u štafet při tisku bez kategorie
 • Bugfix Oprava chyby tisku výsledků při odebrání přihlášky diskvalifikovaného závodníka
 • Bugfix Tisk výsledků klubů - nepočítá se procentuální zlepšení bez přihlášeného času
 • Bugfix Oprava lokalizace při vytváření názvu disciplín
 • Bugfix Ukládání zdrojové disciplíny pro finálové disciplíny
 • Bugfix Opraven tisk výsledků kategore podle ročníku
 • Bugfix Do bodových výsledků klubů se nepočítají diskvalifikované štafety
 • Bugfix Opraveno nastavování kategorie u nastavení bodování jednotlivců
 • Bugfix Opraveno zobrazování pořadí rozplaveb disciplíny
 • Bugfix Tisk výsledků - netisknou se prázdné kategorie
 • Bugfix Opraveno rozlosování FINA rozplaveb
 • Hotfix 1: 2.6.0.1
 • Bugfix Tisk přihlášek klubů - tiskne i nepřijaté závodníky
 • Bugfix Opraven tisk rozlosování štafet
 • Bugfix Opraveno odmazávání věkových kategorií z disciplín
 • Bugfix Nastavení tisku - opraveno ukládání nastavení přihlášek klubů
 • Hotfix 2 2.6.0.2
 • Bugfix Opraveno pomalé načítání závodu
 • Bugfix Opraveno zobrazování novinek pro hotfix verze
 • Bugfix Opraveno přesouvání disciplín v půldnu
 • Bugfix Opravena změna půldnu disciplíny
 • Bugfix V online výsledcích se nezvýrazňuje vybraný řádek
 • Bugfix Opraveno nastavení formátu textu v nastavení diplomů
 • Bugfix Opraveno zarovnání textu pro tisk
 • Bugfix Zakázáno nastavení stylu písma
 • Bugfix Opraveno stahování aktualizace
Swim Meet Manager 2.5
21. května 2017
 • New Export výsledků klubů do excelu
 • New Lokalizace tisku
 • New Export bodování družstev do csv souboru
 • New Tisk přihlášek disciplíny - přidán sloupec přijato
 • Change Formulář pro tisk přihlášek - v seznamu klubů se zobrazí všechny kluby kde jsou nějací závodníci
 • Change Tisk přihlášek klubů - jsou označeni závodníci mimo soutěž
 • Change Formulář pro přidání štafety - kluby jsou v seznamu seřazeny podle zkratky
 • Change Export na web - U mix štafet se neexportuje výkon prvního závodníka
 • Change Export na web - U PZ se exportuje pouze mezičas po M
 • Bugfix Opraveno rozlosování FINA rozplaveb
 • Bugfix Smazání klubu odebere i jeho přihlášené štafety
 • Bugfix Tisk startovních lístků - Pro třídění Dráha-Disciplína-Rozplavba opraveno oddělení stránek po disciplíně
 • Bugfix Tisk rozlosování - opraveno pořadí náhradníků
 • Bugfix Změna pořadí rozplaveb v disciplíně - opraven přesun rozplavby
 • Bugfix Opravena možnost "Rozlosovat jako" v záložce rozlosování
 • Bugfix Tisk programu disciplín - opraven tisk na více stránek
Swim Meet Manager 2.4
14. února 2017
 • New Export počtů přihlášek do excelu
 • New Možnost změny pořadí kategorie
 • New Načítání výsledků z formátu programu Quantum
 • Change Tisk výsledků - závodníci mimo soutěž mají místo umístění zkratku MS
 • Bugfix Načítání výsledků z .dat souborů - opraven formát cesty k souboru
 • Bugfix Tisk výsledků - u odstupu se při ručním měření tisknou pouze desetiny
 • Bugfix Export výsledků do Lenex - doplněn povinný atribut resultid
 • Hotfix 1 2.4.0.1
 • Bugfix Opraveno manuální přidávání závodníků do klubu
 • Hotfix 2 2.4.0.2
 • Bugfix Manuální přidávání půldne a disciplíny - opraveno zobrazování duplicit
 • Bugfix opraveno to načítání mezičasů na 50m z Quantumu
 • Hotfix 3 2.4.0.3
 • New Načítání závodu ze souboru - načítání probíhá na pozadí, aby nedošlo k zatuhnutí obrazovky
 • Change Bodování družstev - body podle umístění se počítají podle nastavení disciplíny (dříve se nebralo ohled na kategorie)
 • Bugfix Bodování individuální a družstva - opravena úprava nastavení
 • Hotfix 4 2.4.0.4
 • Bugfix FINA rozlosování - opraveno rozlosování do olympijských rozplaveb
Swim Meet Manager 2.3.1
11. září 2016
 • New Typ závodu Ploutvové plavání - tato volba přepne seznam disciplín a tratí na ploutvové plavání
 • New Okno s online výsledky z omegy - doplněn orientační online čas
 • New Okno s online výsledky z omegy - přidáno nastavení umístění časomíry
 • New U nových licencí se zadává do programu pouze ID licence
Swim Meet Manager 2.3
13. ledna 2016
 • New Tisk výsledků - možnost seřazení podle masters bodů
 • New Tisk programu disciplín - přsány sloupce: Počet rozplaveb, Počet náhradníků, Typ losování
 • New Tisk výsledků - přsána možnost tisknout průběžné pořadí závodníka u mezičasů
 • New Export rozlosování pro program Quantum
 • New Export výsledků do excelu
 • New Přímá komunikace s omegou přes seriový port (GP output protokol)
 • New Bodové tabulky FINA 2015
 • Change Tisk výsledků - mezičasy se tisknou ve sloupcích zarovnané pod sebou
 • Change Startovné klubů - ukládá se v souboru se závodem
 • Change Přsávání štafet - předvyplní se jméno klubu do názvu štafety
 • Change Upraven vzhled formuláře pro disciplínu
 • Change U disciplíny se nastavuje jakým způsobem se budou vyhodnocovat výsledky
 • Change Odstraněna možnost tisknout rekordy vedle loga závodu
 • Change Nastavení tisku - možné nastavit vzhled stránek pro tisk výsledků a rozlosování v obecném nastavení tisku
 • Change Zrušení rozlosování - u finálových disciplín odstraní všechny náhradníky
 • Bugfix Netiskne diplomy diskvalifikovaných závodníků
 • Bugfix Opraven tisk výsledků závodníků se stejným časem - špatné řezení na více stran
 • Bugfix Načítání přihlášek z webu - nemění se velikost písma u jména závodníka (pouze u příjmení)
 • Bugfix Načítání regionu z číselníku klubů
 • Bugfix Nastavení tisku - sjednoceno pozicování obrázků a textů
 • Bugfix Opraveno odhlašování z finále v záložce výsledky
 • Hotfix 1 2.3.0.1
 • Bugfix Opravena chyba při tisku štafetových disciplín
 • Bugfix Opraveno načítání časů menších než 1 minuta (začínajících dvojtečkou)
 • Hotfix 2 2.3.0.2
 • Bugfix Opraven výpočet bodových výkonů družstev
Swim Meet Manager 2.2.3
1. listopadu 2015
 • New Zobrazování verze programu v názvu okna programu
 • New Zobrazování názvu závodu v názvu okna programu
 • New Možnost aktivovat bodování masters (verze 2014) (tiskne se ve výsledcích)
 • New Export programu disciplín pro poloautomatickou časomíru (program Plav09)
 • New Formulář disciplíny - u disciplín s rozlosování FINA lze změnit počet olympijských rozplaveb
 • Change Lenex export - město konání závodu je povinné
 • Change Smíšené disciplíny (muži a ženy plavou dohromady) bez kategorie se označují jako Mix (dříve Open)
 • Change Výběrový seznam klubů u tiskových dialogů - před název klubu přsána zkratka
 • Change Tisk přihlášek a výsledků klubů - k názvu klubu přsána zkratka
 • Bugfix Lenex export - opraven název státu
 • Bugfix Odhlášení závodníka z finále - byl problém při přelosování disciplíny
 • Bugfix Tisk startovních lístků - opraven tisk u disciplín s náhradníky
 • Bugfix Náhled tisku - zprovozněno tlačítko pro tisk
Swim Meet Manager 2.2.2
15. září 2015
 • New Úprava pro letní MČR - Losování závodníků do finále podle regionu (státu)
 • New Do nastavení tisku diplomu přsáno nastavení tisku štafety
 • New Do záložky Výsledky přsán do seznamu výsledků checkbox pro odhlášení závodníka z finále
 • New Do tisku přihlášených klubů přsán volitelný sloupec Region
 • New Import/Export seznamu rozhodčích z/do csv souboru
 • New Export na web - možnost označit družstva podle regionu
 • New Záložka rozlosování - přsána možnost hromadného nastavené disciplín jako odplavaných
 • Change Automatické předvyplňování formuláře pro přsávání kategorie z předchozí kategorie
 • Change Přsána možnost vybrat automaticky všechny kategorie při vytváření disciplíny
 • Change Umožněna změna velikosti oken u Rekordy, Diskvalifikace a Číselníky->Seznam klubů
 • Change Tisk výsledků podle klubů - zvětšen mezera mezi závodníky na stránce
 • Bugfix Export výsledků do Lenex - doplněn povinný atribut Version
 • Bugfix Export výsledků pro web - opraven název klubu u prvního závodníka ve štafetě
 • Bugfix Opraveno autooznačování disciplín jako odplavaných
Swim Meet Manager 2.2.1
25. května 2015
 • NewKe klubu přsán atribut "Region"
 • NewKategorie - přsán atribut "Region" pro tisk výsledků podle regionů
 • NewPoplatek za přihlášku osoby
 • NewRuční zadávání mezičasu - přsány klávesové zkratky pro přesun na dalšího (Ctrl+Down) a předchozího (Ctrl+Up) závodníka v rozplavbě
 • NewRuční zadávání mezičasu - přsány klávesové zkratky pro přesun na prvního (Ctrl+Home) a posledního (Ctrl+End) závodníka v rozplavbě
 • NewRuční zadávání mezičasu - do nastavení programu přsána možnost přeskakování na další rozplavbu po zadání posledního mezičasu
 • NewTisk startovních lístků - nová možnost setřídění lístků podle dráhy (pro časoměřiče)
 • NewDoplněny klávesové zkratky do všech panelů v hlavních záložkách
 • NewPřsána možnost tisku startovních lístků na celou šířku stránky
 • NewV detailu rozplavby u výsledků se zobrazuje umístění závodníka v rozplavbě
 • NewTlačítko pro kopírování tabulky výsledných bodových výkonů jednotlivců a družstev do excelu
 • NewDialog pro zobrazení nových funkcí
 • NewRuční zadávání mezičasu - přsána klávesová zkrazka (Tab) pro přechod na další mezičas
 • NewPřsána možnost dohlášení libovolného závodníka do vybrané dráhy
 • ChangeTisk výsledků - u prvního závodníka se netiskne odstup
 • ChangeRuční zadávání mezičasu - u posledního mezičasu se šipkou dolů přesune na dalšího závodníka v rozplavbě
 • ChangeRuční zadávání mezičasu - u prvního mezičasu (výsledného času) se šipkou nahoru přesune na dalšího závodníka v rozplavbě
 • ChangeNačítání přihlášek z txt - přsána kontrola, zda odpovídá plavecký způsob a trať disciplíny
 • ChangeBodování družstev podle umístění - umístění závodníků se určuje podle kategorie v disciplíně
 • ChangeOdstup od prvního závodníka se tiskne i s minutama
 • ChangeFinálové disciplíny se losují obráceně - nejrychlejší rozplavba je první
 • ChangeZměněny výchozí názvy rozplaveb u semifinálových a finálových disciplín
 • ChangeTisk rozlosování do dvou sloupců - jednotlivé rozplavby se tisknou z leva do prava
 • ChangeTisk rozlosování do dvou sloupců - povolena možnost neoddělovat stránky
 • ChangeSnížena minimální velikost záhlaví a zápatí u tisku na 20
 • ChangeTisk programu disciplín - sloupce se roztáhnou na celou stránku
 • BugfixNačítání výsledků z .dat souboru - opraveno načítání finálových disciplín
 • BugfixExport výsledků do lxf - odstraněny problematické znaky ze začátku souboru
 • BugfixOpravena chyba u tisku bodových výkonů družstev bez zaplavaných výsledků
 • BugfixOpraven tisk textu v zápatí dokumentu
 • Hotfix 1 2.2.1.1
 • BugfixNačítání přihlášek - opraveno načítání disciplíny
 • BugfixExport do statistiky - u prvního závodníka ve štafetě se vyplňuje zkratka klubu
 • BugfixTisk rozlosování - při tisku do jednoho sloupce se roztáhne na celou stránku
 • Hotfix 2 2.2.1.2
 • BugfixČíselník klubů - ukládá se region klubu
 • BugfixSeznam zkratek států - vyměměn formát ISO za třípísmenný formát mezinárodního olympijského výboru
Swim Meet Manager 2.2
4. dubna 2015
 • New Vytvoření závodu z Lenex výsledků
 • New Paměť na poslední vybraný půlden u tisku přihlášek, startovních lístků, rozlosování a výsledků
 • New Přsána možnost tisknout rekordy disciplíny pod název disciplíny. Dá se nastavit pro každou disciplínu nebo hromadně při tisku
 • New Export do statistiky - výběr klubů pro export
 • New Tisk rozlosování pro vybranou dráhu (pro časoměřiče)
 • New Rekordy pro mix disciplíny (muži a ženy dohromady)
 • New Tisk výsledků - diskvalifikace jsou odděleny čarou
 • Change Tisk bodového pořadí družstev - primární bodování tiskne tučným písmem
 • Change Upraveny výchozí názvy exportovaných souborů
 • Bugfix Opraveno počítání bodů družstev u štafet při bodování podle umístění
 • Bugfix Export výsledků do DB ČSPS - U polohové štafety opraven první zaplavaný úsek na znak
 • Bugfix Opraven výběr kategorií při editaci "Bodování družstev" (u žen a mix se při editaci nevyplnily uložené kategorie)
 • Bugfix Export rozlosování pro online - náhradníci se řadí na konec
 • Bugfix Tisk rekordů - pokud je více držitelů rekordu, tiskne všechny
 • Bugfix Tisk rozlosování a výsledků - odstraněn duplicitní nadpis disciplíny při tisku bez oddělování stran
Swim Meet Manager 2.1.5
1. března 2015
 • New Do nastavení tisku diplomů přsána možnost tisknout Fina body
 • New Přsána možnost tisknout počet dosažených bodů u tisku výsledků podle klubu
 • New Přsána tlačítka pro posouvání pořadí rozhodčích
 • New Tisk výsledků klubů - přsána možnost tisknout štafety klubu
 • New Export přihlášených klubů do csv
 • New Přsána možnost nastavení nadpisu u tisku bodových výkonů jednotlivců i družstev
 • New Upozornění na shodu času v rozplavbě při ručním měření
 • New Možnost přsání statického textu do nastavení tiskových šablon
 • New Nastavení tisku - U nastavení obrázku a textu přsána pozice X a Y na stránce
 • New Dopočítávání času startu disciplíny podle nejpomalejšího času v rozplavbě (tiskne se v programu disciplín)
 • New Do programu disciplín lze přsat pauzu (vyhlašování, atp.)
 • New Do číselníků přsán formulář pro úpravu vlastních plaveckých způsobů
 • New Do číselníků přsán formulář pro úpravu vlastních plaveckých tratí
 • Change Tlačítko MS (přihláška mimo soutěž) povoleno v záložkách Přihlášky, Rozlosování i Výsledky
 • Bugfix Formulář pro přsání vlastní tratě - opravena možnost vytvoření vlastní štafetové tratě
 • Bugfix Opraveno načítání výsledků (*.dat) z omegy pokud nemá disciplína věkové kategorie (místo ročníku OD je řetězec 0000)
 • Bugfix Opraveno tlačítko Konec v hlavním menu
Swim Meet Manager 2.1.4
31. ledna 2015
 • New Otevření souboru s výsledky rozplavby (*.dat) přímo z programu (Záložka výsledky -> Panel Rozplavby -> Otevřít soubor)
 • New Upozornění na shodu času na posledním postupovém místě při rozlosování disciplíny
 • New Import / export seznamu diskvalifikací z / do csv souboru
 • New Import přihlášek z TXT - vypsání chybových řádků při načítání přihlášek
 • New Zobrazení release notes při detekci nové verze
 • New Nastavení tisku - přsáno tlačítko pro vrácení vzhledu stránky na defaultní
 • New Záložka rozlosování - přsáno tlačítko pro označení všech disciplín pro rozlosování
 • Change Formulář štafety - v seznamu závodníků se nezobrazují závodníci, kteří jsou již v jiné štafetě
 • Change Tisk přihlášek podle oddílu - netiskne oddíly, které nemají žádné přihlášky
 • Change Export programu disciplín - U kategorie uveden jen její název (odstraněna její zkratka)
 • Change Tisk rozlosování - rozplavba se nedělí na více stránek
 • Bugfix Odstraněn problém s označováním disciplín v rozlosování (poslední vybraná disciplína se někdy nerozlosovala)
 • Bugfix Opraveno uložení času půldne a rozlosování při vytváření a editaci
 • Bugfix Systém si zapamatuje cestu k souboru po prvním uložení závodu
 • Bugfix Opravena aktualizace na 32 bitových systémech
 • Bugfix Tisk startovních lístků - odstraněn duplicitní mezičas na 1500m při mezičasech po 100m
 • Bugfix Import přihlášek z TXT - zakázán import přihlášek do finále, semifinále a štafet
 • Bugfix Opraveno načítání závodníků do smíšených štafet
 • Bugfix Nastavení bodování družstev - v seznamu disciplín se nezobrazovaly štafety
 • Bugfix Export výsledků pro ČSPS - Doplněn výkon prvního závodníka ve štafetě
Swim Meet Manager 2.1.3
3. ledna 2015
 • New Možnost konfigurace sloupců pro tisk seznamu rozhodčích
 • New Tisk přihlášených klubů - přsána možnost tisknout informace o klubu
 • New Přsána možnost importu / exportu Lenex formátu z / do komprimovaného souboru *.lxf
 • New Ukládání závodu do komprimovaného souboru (řádové snížení velikosti souboru)
 • New Štafety mimo soutěž
 • New Přsán číselník klubů
 • New Import a export číselníku klubů z / do *.csv souboru
 • New Načtení informací o přihlášených klubech z číselníku
 • New Nastavení tisku počtu závodníků a přihlášek
 • New K programu přiložen manuál v PDF formátu
 • New Doplněny bodové tabulky Fina 2014
 • New Přsány bodové tabulky Fina 2014 pro ligu - štafety mají stejný base time jako indivsuální disciplíny (4x100PZ = 400PZ …)
 • Change Změněn tisk zkratky rekordu u výsledků na tisk libovolné poznámky
 • Change Změněna defaultní přípona pro soubor se závodem (*.cxt - komprimovaná verze, *.cpt - nekomprimovaná verze)
 • Change Ruční zadávání mezičasů - Po stisknutí klávesy Enter u poslední dráhy v rozplavbě se přejde na první dráhu v rozplavbě
 • Change Tisk startovních lístků - Rozplavba a dráha se tiskne zvlášť na řádky (pro lepší přehlednost)
 • Change Tisk startovních lístků - Tisk mezičasů podle nastavení závodu / disciplíny
 • Change Tisk startovních lístků - Roztažení lístku pokud je počet mezičasů disciplíny větší než 16
 • Change Hlavní menu - přesunuta položka "Nastavení -> Diskvalifikace" do "Číselníky -> Diskvalifikace"
 • Change Podle pravsel plavání změněn plavecký způsob "Motýl" na "Motýlek"
 • Bugfix Opraven tisk diplomů na šířku
 • Bugfix Konstantní šířka sloupce "Výkonnostní třída" u tisku výsledků
 • Bugfix Export výsledků na web - závodníci se stejným časem mají stejnou pozici umístění
 • Bugfix Export výsledků na web - Opraveno generování příznaku R (ruční měření) a C (časosběrné zařízení)
 • Bugfix Import přihlášek z Lenex - opraveno načítání čísel disciplín u přihlášek
Swim Meet Manager 2.1.2
8. prosince 2014
 • New Nastavení a tisk výkonnostních tříd u výsledků
 • New Pokročilé možnosti vyřazení nepřijatých závodníků
 • New Do nastavení disciplíny přsán limit pro maximální počet náhradníků v rozplavbě. Nadbyteční náhradníci jsou při rozlosování odstraněni
 • New Tisk diplomu pro vybraného závodníka / štafetu (Položka v kontextovém menu u výsledků)
 • New Tisk "q" (kvalifikován) a "o" (odhlášen) u závodníků postupujících do finále (nastavuje se při losování finále/semifinále)
 • New Při odstranění přihlášky z finále dojde k nastavení přihlášky na odhlášenou a už se znovu do finále nelosuje
 • Change Do všech formulářů přsána zkratka klávesová zkratka Escape pro jeho zavření a Enter pro potvrzení akce
 • Change Bodování Fina 2013 - doplněno bodování štafet
 • Change Změna kontaktního emailu v programu
 • Change Upravena patička tisku - přsán kontaktní email
 • Bugfix Přizpůsobení šířky stránky tisku okrajům tiskárny
 • Bugfix Kontrola doplavání disciplíny po diskvalifikaci závodníka
Swim Meet Manager 2.1.1
1. prosince 2014
 • New Do rozlosování přsána klávesová zkratka (Del) pro odstranění přihlášky
 • New Omezení počtu klubů, závodníků a přihlášek pro demoverzi
 • Change Seznam rozhodčích se ukládá do závodu (místo konfigurace programu)
 • Change Zmenšena výška formuláře pro tisk výsledků
 • Change Položka v menu Export -> Omega -> Výsledky přesunuta do Export -> Web ČSPS -> Export web
 • Change Tiskne i nepřijaté závodníky (kteří mají alespoň nějakou přihlášku) v tisku přihlášek podle klubů
 • Bugfix U vlastních tratí opraven problém při délce mezičasu 0 (nastaví se na 50m)
 • Bugfix Uprava disciplíny - dísciplíny s jiným než normálním rozlosováním se doplňovaly do formuláře chybně (přehozeno rozlosování a postupové kritérium)
 • Bugfix Opravena chyba při scrolování nad prázdným seznamem
 • Bugfix Vlastní délka tratě - odstraněn limit 100m na délku tratě a mezičas
 • Bugfix Záložka výsledky - opravena funkce tlačítek pro zobrazení rekordů / bodových výkonů
 • Bugfix Opraveno ukládání diskvalifikací se stejným SW
 • Bugfix Nenačítá z omegy výsledky pro diskvalifikovanou přihlášku
 • Bugfix Import přihlášek z Lenexu - opraven název elementu ATHLETS
 • Bugfix Import přihlášek z Lenexu - kontrola kategorie přihlášky a akceptace přihlášek pouze do rozplaveb
Swim Meet Manager 2.1
20. listopadu 2014
 • New Automatický update po startu programu (možno nastavit v Soubor -> Nastavení)
 • New Import přihlášek z formátu Lenex (zatím jen z nekomprimovaného souboru .lef)
 • New Dotaz na uložení závodu před ukončením programu
 • New Možnost vybrat jméno štafety ze seznamu již existujících
 • New Přsána tlačítka pro změnu pozice závodníka ve štafetě
 • New Možnost vybrat půlden u tisku přihlášky do disciplíny, startovní lístky, rozlosování, výsledky
 • New Tisk délky mezičasu u startovních lístků
 • New Do kontextového menu v části Přihlášky -> "Přihlášení závodníci", Přihlášky -> "Přihlášky závodníka", Přihlášky -> "Štafety" a Rozlosování -> "Detail rozplavby" přsána možnost tisku konkrétního startovního lístku
 • New Tisk výsledků - U diskvalifikovaných štafet netiskne mezičasy a tiskne důvod diskvalifikace
 • New Tisk diplomů - do parametru jméno závodníka přsán zkratka a název klubu
 • Change Roztažení tisku na šířku stránky u tisku přihlášek, rozlosování, výsledků, výsledků klubů, bodování jednotlivců i družstev
 • Change Závodníci ve štafetě mohou být z různých klubů
 • Change Rozplavba a dráha přesunuta u startovního lístku výše
 • Change Defaultní pozice kurzoru u času nastavena na jednotky minut
 • Change Tisk i prázdných drah u rozlosování
 • Change Formulář štafet - závodníci zařazení ve štafetě se nezobrazují ve výběru klubu
 • Change Tisk startovních lístků - nastaveno defaultní oddělování stránek
 • Change U výsledné pozice při tisku výsledků klubů tiskne řadovou číslovku (číslo s tečkou)
 • Change U výsledné pozice při tisku výsledků klubů tiskne pro přihlášku mimo soutěž pouze MS
 • Change Tlačítko pro odstranění nepřijatých závodníků přesunuto k pravému okraji
 • Bugfix Při změně klubu závodníka nedojde ke smazání přihlášených disciplín
 • Bugfix Export přihlášek do Lenex - Atribut shortname u klubu opraven na code
 • Bugfix Startovní lístky štafet - Doplněna nula do data ročníku narození pro 00 - 09
 • Bugfix Tisk výsledků - opraven tisk výsledků kategorie podle ročníků (v některých situacích tisklo jen první ročník)
 • Bugfix Opraveno načítání mezičasů a štafet při vytváření závodu z výsledků
 • Bugfix Ve výsledcích se netisknou prázdné kategorie
Swim Meet Manager 2.0.4
1. listopadu 2014
 • New Do tisku výsledků podle klubů přsána možnost tisknout umístění
 • New Export disciplín, přihlášek a výsledků do formátu LENEX
 • New Do dialogu pro odstranění nepřijatých závodníků přsána možnost odstranit pouze přihlášky nepřijatých závodníků
 • New Do kategorie přsáno pole "Tisk podle ročníku narození" - Výsledky pro tuto kategorii tiskne po ročnících (Při tisku podle kategorií)
 • Bugfix Rozlosování štafet - opraveno rozlosování do disciplín, které mají více věkových kategorií
Swim Meet Manager 2.0.3
28. října 2014
 • New Přsáno tlačítko pro vyřazení nepřijatých závodníků
 • New Přsána možnost tisknout náhradníky u rozlosování
 • New Přsána možnost výběru velikosti papíru pro tisk diplomů
 • New Do záložky Závod -> Bazén byl přsán způsob měření, ten určuje zda tisknout výsledné časy na desetiny nebo setiny
 • Change U všech exportů přsány defaultní názvy souborů
 • Bugfix Prohozena hodnota pro oddělování stránek u tisku (logicky to bylo obráceně)
 • Bugfix Náhradníci u exportu rozlosování na web přesunuti na konec disciplíny (Omega)
 • Bugfix Opraveno načítání časů, které nemají uvedené setiny
Swim Meet Manager 2.0.2
26. října 2014
 • New Import a export diplomů (Nastavení tisku -> Diplomy -> 2 tlačítka v tool baru)
 • New Tisk přihlášených závodníků podle klubu - přsána možnost tisknout pozici náhradníka (neumí dopočítat pozici podle kategorie, zatím jen celková pozice náhradníka v disciplíně)
 • Change Upraven formulář pro editaci rekordů štafet
 • Bugfix Při editaci disciplíny mužů se korektně vyplní formulář disciplíny (nedochází k přepsání špatnými atributy)
 • Bugfix Opraven export výsledků na web (výsledný čas a mezičasy)
 • Bugfix Z exportu výsledů na web odstraněni náhradníci
 • Bugfix Náhradníci u exportu rozlosování na web přesunuti na konec disciplíny (web)
Swim Meet Manager 2.0.1
20. září 2014
 • New Ošetření licencí
 • New Export a import programu disciplín
 • Bugfix Tisk rekordů - Rekordy se tisknou ke správné disciplíně
 • Bugfix Tisk diplomu (nastavení) - byla přehozena zkratka a celý název kategorie
 • Bugfix Tisk diplomu - odstraněno dolní odsazení tisku
 • Bugfix Tisk bodování jednotlivců - opraven tisk obrázků na pozadí hlavní oblasti při tisku do 2 sloupců
Swim Meet Manager 2
14. července 2014
 • New Nová verze programu